Wyrażenia algebraiczne:
1. liczba dwucyfrowa , której cyfrą jedności jest 2 a cyfrą dziesiątek jest "a"
2.Wartość "a" kg pomidorów po "b" zł za kg
3.p% liczby x
4. Drogę , którą przejechał pojazd w czasie "t" godzin , jadąc z prędkością "v" km/h
5.średnia arytmetyczną liczb a , b i c

1

Odpowiedzi

2010-03-10T18:51:00+01:00
1.
a2
2.
ba
3.
x*p%
4.
s=vt
5.(a+b+c)/3