Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-23T18:00:03+02:00
1 Maryja
2 golgota
3 Piłat
4 Przemienienie
5 Betlejem

1 Matka Jezysa
2 miejsce ukrzyżowania Chrystusa
3 Poncjusz ...
4 ... na górze Tabor
5 miejsce narodzin Jezusa Chrystusa

m A r y j a
g o l G o t a
p i ł A t
P r z e m i e n i e n i e
b E t l e j e m
2 5 2
2009-10-23T18:01:56+02:00
Do 1 a : Jak miała na imię matka Pana Jezusa? Odp. mAryja
do g: Miejsce w którym ukrzyżowano Pana Jezusa. Odp. Golgota
do 2 a: Rozmowa człowieka z Bogiem. Odp. modlitwA
do p: Imię jednego z Apostołów, który napisał 14 listów w Nowym Testamencie. Odp: Paweł
do e: Miejsce narodzin Pana Jezusa? Odp. bEtlEjem
1 5 1