Odpowiedzi

2010-03-11T14:30:33+01:00
Od 1823 roku w polityce zagranicznej obowiązywała doktryna prezydenta Jamesa Monroego, zgodnie z którą Stany Zjednoczone miały nie ingerować w sprawy Europy, zaś Stary Kontynent miał to uszanować i ze swojej strony również nie ingerować interesy obu Ameryk. Było to korzystne zwłaszcza dla świeżo odzyskujących niepodległość państw Ameryki Łacińskiej. Jednak sytuacja ta uległa zmianie wraz z wybuchem I wojny światowej, kiedy to zerwane zostały kontakty handlowe z Europą, zaś jej miejsce zajęły Stany Zjednoczone. Temu zaangażowaniu się USA towarzyszył rosnący sprzeciw latynoamerykańskich elit. Jak jednak doszło do przerwania tego dobrowolnego odosobnienia Nowego Kontynentu?
W 1914 r. wybucha I wojna światowa. Wojna oznacza dla Stanów Zjednoczonych dobry interes. Już od 1915 r. 900 amerykańskich firm decyduje się na zapewnienie zaopatrzenia, oczywiście po stronie ententy, jako że USA już przed wojną powiązane były (głównie handlowo) z takimi państwami jak Francja, czy Wielka Brytania. Amerykańskie firmy dostarczają więc uzbrojenie, mundury, żywność i inne niezbędne produkty. Jednak do zbrojnego przystąpienia Ameryki do wojny potrzebny był konkretny powód. Jednym z czynników, który spowodował włączenie się USA w działania wojenne było rozpoczęcie przez Niemcy nieograniczonej wojny podwodnej, która znacznie utrudniała eksport ze Stanów do Europy. Ponadto brytyjski wywiad przejął tzw. telegram Zimmermanna, czyli depeszę napisaną przez niemieckiego sekretarza stanu Artura Zimmermanna do ambasadora w Meksyku, w której zawarte były instrukcje dotyczące współpracy obu państw (m.in. sojuszu na wypadek wojny pomiędzy Niemcami a USA, w zamian za co Meksyk miał uzyskać tereny utracone w XIX wieku na rzecz USA). Bezpośrednim bodźcem do przystąpienia do wojny było zatopienie w marcu 1917 r. amerykańskiego statku „Vigilentia”. 6 kwietnia 1917 r. USA wypowiada wojnę Niemcom, 7 XII 1917 r. – Austro-Węgrom. 27 VI we Francji lądują pierwsze amerykańskie odziały. Przystąpienie Ameryki do wojny skutecznie zapewniło przechylenie szali zwycięstwa na korzyść ententy.