Zad.1.
Cena pewnego towaru przed obniżką wynosiła x zł, a po obniżce y zł. O ile PROCENT obniżono cenę?
Zad.2.
Napisz liczbę trzycyfrową, której cyfro setek jest a, cyfrą dziesiątek b, cyfrą jedności c.
Zad.3.
Zapisz w postaci wyrażenia algebraicznego:
a) liczbę naturalną parzystą.
b) liczbę naturalną nieparzystą.
c) liczbę naturalną podzielną przez 3.
d) trzy kolejne liczby naturalne podzielne przez 4.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-10T18:47:59+01:00
1.
x-x*p%=y
x(100-p)%=y
y/x=(100-p)%
y/x-100%=-p%
p%=100%-y/x
Cenę obniżono o (100-y/x)%

2.
100*a+10*b+c

3.
a) 2n, n∈N
b) 2n+1, n∈N
c) 3n, n∈N
d) 4n, 4n+4, 4n+8, n∈N
7 4 7
2010-03-10T19:14:39+01:00
Zad. 1
wystarczy tylko zapisac takie równanie
x-x×p%=y
x(100-p)%=y
y/x=(100-p)%
y/x-100%=-p%
p%=100%-y/x
Odp. cenę obniżono o 100%-y/x
Zad.2.
wystarczy coś takiego:
100a+10*b+c

Zad.3.
a) liczba naturalna parzysta
2n

b) liczba naturalna nieparzysta
2n+1

c) liczba naturalna podzielna przez 3.
3n
d) trzy kolejne liczby naturalne podzielne przez 4.
4n, 4n+4, 4n+8
6 3 6