Help potrzebuje to szybko przetłumaczyć


Public Toilets are a pretty dirty and foul place to hang out, now even more than before the outbreak. Their tightness and small windows keep the stench in yet the zombies easily out, so they have become popular places to barricade for a short while.

2

Odpowiedzi

2010-03-10T18:46:13+01:00
Toalety publiczne są całkiem brudnym i obrzydliwym miejscem zawiesić na zewnątrz, teraz nawet więcej niż przed wybuch. Ich naprężenie i niewielkie okienka nie okazują smrodu już zombi łatwo na zewnątrz, więc zostali ogólnymi miejscami do barykady na krótko.

Liczę na naj:)
2010-03-10T18:57:53+01:00
Publiczne toalety są całkiem brudnym i obrzydliwym miejscem, teraz nawet lepiej wyjść na zewnątrz, bo śmierdzi więcej niż w środku. Ciasne pomieszczenie i małe okienka nie wywietrzają smrodu, już prędzej zombi wyjdzie na zewnątrz, dlatego zostały ogólnym miejscem do barykady.