Zad.1
W pewnym prostokącie jeden z boków jest o 6 cm dłuższy od drugiego. Gdy parę dłuższych boków skrócono o 20%, a perę krótszych przedłużono o 25%, otrzymano prostokąt o takim samym obwodzie.

Zad.2
W stawie pana Ludwika pływają grube ryby, płotki i leszcze. Grube ryby stanowią 5% wszystkich ryb, a płotki - 80% pozostałych. Leszczy w tym stawie jest 38. Ile grubych ryb pływa w tym stawie?

Zad.3
Hurtownik kupił 2 tony bananów. 4/5 bananów sprzedał z zyskiem 12%, a resztę sprzedał z zyskiem 5%. Na całej transakcji zarobił 424zł. Ile zapłacił za wszystkie banany?

Zad.4
W fabryce Cudowne Rzeczy wyprodukowano 1000 rzeczy, w tym niestety 8% bubli. Ile naprawdę cudownych rzeczy ( bez braków) trzeba dodatkowo wyprodukować, by nie przekroczyć dopuszczalnej normy, tzn. by braków było tylko 5%?

Zad.9
Gazda Stach do swojego stada liczącego 28 owiec i 2 barany dokupił nowe stado, w którym było 15% baranów. W połączonym stadzie barany stanowiły 10%. Jak liczne stado dokupił Stach? Ile baranów ma teraz w stadzie?

Zad.10
a) ile soli trzeba wsypać do 1,8kg wody, aby otrzymać roztwór dziesięcioprocentowy?
b) Ile wody należy dodać do 2kg pięcioprocentowej solanki, aby otrzymać solankę dwudziestoprocentową?
c) Ile soli należy dosypać do 9kg pięcioprocentowej solanki, aby otrzymać roztwór dziesięcioprocentowy?
d) Do trzydziestoprocentowego syropu dodano 20kg wody i otrzymano syrop dwudziestoprocentowy. Jaka jest całkowita masa otrzymanego syropu?

Zad.5
a) Z 30kg solanki dwuprocentowej odparowano wodę i otrzymano solankę trzyprocentową. Ile wody odparowano?
b) Z solanki pięcioprocentowej odparowano 10kg wody i otrzymano solankę sześcioprocentową. Ile solanki było na początku?

Zad. 6
Ile kilogramów roztworu osiemdziesięcioprocentowego należy zmieszać, z 4 kilogramami roztworu sześćdziesięcioprocentowego , aby otrzymać roztwór siedemdziesięcioprocentowy?

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-03-10T18:49:47+01:00
Zad 2
Dane:
5% -grube ryby
100%-5%=95% - płotki i leszcze
leszczy jest 38
80% pozostałych ryby(płotki)
czyli 80% z tych 95% wszystkich ryb
czyli 38 leszczy to 20% pozostałych ryb,
Szukane:
Ile grubych ryb pływa w tym stawie?
Rozwiązanie:
38=20
x=100%
x=190 tyle jest pozostałych ryb czyli
38 leszczy i 152 płotki
190 to 95% wszystkich ryb,
grubych jest 5% więc
190=95%
x=5%
x=10
Odp. Grubych ryb w tym stawie pływa 10.


zad 3

2t - waga bananów
4/5 - sprzedaż z zyskiem 12% - 1,6t
1/5 - sprzedaż z zyskiem 5% - 0,4t
424zł - cały zysk
x - koszt bananów

4/5x*0,12+1/5x*0,05=424

wyciągam x przed nawias

x(0,096+0,01)=424

x=424/0,106

x=4000

odp: Koszt bananów to 4000

zad 4

0,08*1000=80 - liczba wyprodukowanych bubli.
1000-80=920 - tyle cudownych rzeczy
80=5%x
x - ilość cudownych rzeczy po doprodukowaniu

80=0,05x |:0,05
x=1600 - tyle musi być
1600-920=680 - tyle trzeba doprodukować.
Odp. Trzeba doprodukować dodatkowo 680 cudownych rzeczy.


9.

x - nowe stado,
2 + 28 sztuk - stare stado,
15% * x - baranów odkupiono,
10% * ( 2 + 28 +X ) - baranów starych i nowych
2 + 15% * X = 10% * (30+X) 2 + 15% * X = 3 + 10% * X 15% * X - 10% * X =
3 - 25% * X = 3 - 2 X = 1 / 5% = 100 / 5 X = 20 sztuk dokupił

10% * (2 + 28 + 20) = 50 / 10 = 5 baranów razem

Spr. 5-2 =3 - barany

3 / 20 = 15 / 100 = 15% - tyle baranów dokupił
6 -


Dasz najj
2010-03-10T19:04:09+01:00
X - długość krótszego boku
x + 6 - długość dłuższego boku

4x + 12 - obwód prostokąta

20% = ⅕
25% = 1/4

x + 6 - [1/5(x + 6)] + x + 6 - [1/5(x + 6)] + x + 1/4x + x + 1/4x =
= 4/5(x + 6) + 4/5(x + 6) + 5/4x + 5/4x = 1,6(x + 6) + 2,5x = 1,6 × x + 1,6 × 6 + 2,5x = 1,6x + 9,6 + 2,5x = 4,1x + 9,6

4x + 12 = 4,1x + 9,6
12 = 0,1x + 9,6
0,1x = 2,4
x = 24
x + 6 = 30

Odp: Długości tych boków wynoszą 24 cm i 30 cm.