Odpowiedzi

2010-03-10T18:47:58+01:00
Odpady - to wszystkie przedmioty oraz substancje stałe, a także niebędące ściekami substancje ciekłe, powstałe w wyniku działalności gospodarczej lub bytowania człowieka i nieprzydatne w miejscu lub czasie, w którym powstały. Witamy w świecie wytworzonym przez człowieka.

Wyróżniamy dwa podstawowe rodzaje odpadów: odpady przemysłowe i komunalne. Odpady przemysłowe - to takie, które powstały podczas produkcji, wśród nich wyróżniamy odpady: · specjalne - charakterystyczne dla działalności przemysłowej, są to odpady toksyczne lub niebezpieczne dla środowiska. Z uwagi na wysoką szkodliwość usuwanie ich podlega specjalnej kontroli; · obojętne - to miedzy innymi odpady mineralne z zakładów wydobywczych; · zwykłe - swoim składem zbliżone są do odpadów z gospodarstw domowych. Z danych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska wynika, że w roku 2001 w naszym województwie wytworzono w sumie ok. 5,2 mln ton odpadów przemysłowych, z czego: 26,7% wykorzystano, 28.9% unieszkodliwiono inaczej niż przez składowanie i aż 44,4% unieszkodliwiono przez składowanie.

Odpady komunalne - to stałe i ciekłe odpady powstające w gospodarstwach domowych, w obiektach użyteczności publicznej, to również odpady uliczne oraz np. porzucone wraki samochodów. Analiza szczecińskich odpadów wykazała, że przeciętny domowy kosz na śmieci zawiera:
2 3 2