Przetłumacz tekst na Polski:
The word robot first appeared in 1921.It appeared in a play by a writer called Karel Capek.In his language robot means "hard labourd".
EARLY ROBOTS
One of the most famous early robots was called Electro.This is a photo of Elektro with Sparko, a robot dog, in 1939.
ROBOTS NOW
One of the most recent robots in called Ashimo.
ROBOTS IN THE FUTURE
Here you see the android "Repliee Q1Expo" with her creator.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-11T09:03:42+01:00
Robot słowo pojawiło się w 1921.It pojawił się w dramacie pisarz Karel Čapek nazwie. W jego robot języku oznacza "twarde labourd".
EARLY ROBOTS
Jeden z najbardziej znanych robotów początku nazywał Electro.This jest zdjęcie Elektro z Sparko, pies robot, w 1939 roku.
ROBOTS TERAZ
Jednym z najnowszych robotów zwanych Ashimo.
ROBOTY NA PRZYSZŁOŚĆ
Tu zobaczysz Android "Repliee Q1Expo" z jej twórcą.
HEJ PARU NIE WIEDZIAŁEM