Odpowiedzi

2015-02-06T22:10:44+01:00
Dokonania B. Chrobrego
 1. zorganizował misję nawracania Prusów-997
 2. doprowadził do kanonizacji św. Wojciecha
 3. zjazd gnieźnieński  w 1000 r.dodał mu splendoru jako władcy
 4.doprowadził do utworzeni arcybiskupstwa w Gnieźnie i 3 biskupstw w Kołobrzegu, Krakowie i Wrocławiu
 5. 3 zwycięskie wojny z Niemcami(1002-1018)
 6. rozszerzył granice księstwa polskiego po Łużyce i Milsko(pokój w Budziszynie-1018) 7.zdobył Grody Czerwińskie-1018
 8.najważniejsze! koronował się  w 1025-Polska został królestwem

1 1 1