Odpowiedzi

2010-03-10T18:50:13+01:00
Pamiętnik literacki :
* autor był uczestnikiem bądź naocznym świadkiem
* opowiada o zdarzeniach z pewnego dystansu czasowego
* autor pamiętnika opowiadać może nie tylko o tym, jak zdarzenia przebiegały
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-10T18:51:05+01:00
relacja piśmiennicza o przeszłych wydarzeniach ich uczestnika lub świadka; ma charakter zapisu dokumentalnego utrwalającego obyczaje, stosunki polit., koncentruje się na opisie własnych losów autora lub jest wyznaniem jego przeżyć wewn. gatunek łączący elementy faktograficzne z artyst.-lit. został ukształtowany w renesansie.