Hej! Proszę pilnie o pomoc! daję naj! :)
Powiedzcie mi - jak lepiej napisać i co bardziej pasuje -
Barbara wouldn't like to look after children czy Barbara doesn't like looking after children.

I'm not going to finish my project tonight czy I won't finish my project tonight.

I'm not going to work as a nanny czy I don't want to work as nanny.

PROSZĘ Z UZASADNIENIEM! JEGO BRAK OZNACZA SPAM! :p

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-10T18:53:37+01:00
Barbara doesn't like looking after children.
Pierwsze zdanie mówi, że Barbara nie mogłaby/chciałaby lubić, w ogóle jest bez sensu.

I won't finish my project tonight.
`won't` to przypuszczenie - przypuszczasz, ze nie skończysz projektu. Forma z `going to` mówi, że specjalnie nie zamierzasz go skończyć, że jest to zamierzone.

A w tym ostatnim to zależy od sensu.
I'm not going to work as a nanny. - `Nie zamierzam pracować jako niania.` Nie chcesz tego, nigdy tego nie zrobisz.
I don't want to work as nanny. - `Nie chcę pracować jako niania.`
Ale myślę, ze raczej forma z `don't` jest odpowiedniejsza ;)