Odpowiedzi

2010-03-10T22:33:12+01:00
Dziś aby zostać ratownikiem należy skończyć albo dwuletnie studium albo trzyletnie studia zawodowe, zakończone tytułem licencjata. Z samego faktu różnej ilości lat nauki nie wynikają żadne konsekwencje. Póki co ratownicy, którzy ukończyli różne szkoły mają te same prawa. Różny wydaje się także zakres programowy obu modeli kształcenia ratowników. Coraz częściej padają zarzuty, że Akademie Medyczne, które kształcą ratowników licencjatów próbują uczynić z nich coś na kształt niby lekarzy. Owszem, kończąc takie studia ludzie ci posiadają imponującą wiedzę z zakresu biochemii czy mikrobiologii, jednakże praktyczne zastosowanie tej wiedzy w codziennej praktyce jest żadne. W służbie zdrowia panuje przekonanie, że lepiej przygotowani do zawodu są ratownicy, którzy ukończyli dwuletnie studium. Mimo to projekt ustawy zakłada, że każdy ratownik będzie musiał posiadać tytuł licencjata. Nie istnieją jednak żadne formy dodatkowych szkoleń dla osób, które ukończyły jedynie studium i chciałyby uzupełnić wiedzę i uzyskać tytuł ratownika z dyplomem. Podejmowanie studiów od początku przez wykwalifikowanych ratowników jest zwykłą stratą czasu i pieniędzy, o które wszystko jak zwykle się rozbija.