Przyjrzyj się schematowi. Wystartuj z liczbą 1 i wykonuj polecenie tak długo aż dotrzesz do mety. Wystartuj z dowolną inną liczbą i sprawdź czy dotrzesz do mety.
Krótko masz z liczbą 1 i jakąś inną (0-10)zrobić to co tu pisze :

Wybierz Liczbę dodatnią --> podziel przez 3 --> zaokrąglij wynik do części setnych --> czy liczba jest równa 0 ? jeśli tak jesteś u mety jeśli nie to wracasz do podzielenia przez 3 --> podziel przez 2 --> zaokrąglij wynik do części dziesiętnych --> czy liczba jest równa 0? jeśli tak to jesteś na mecie jeśli nie to wracasz do podzielenia przez 3 .

1

Odpowiedzi

  • Roma
  • Community Manager
2015-11-29T15:36:12+01:00
START
WYBIERZ LICZBĘ DODATNIĄ:  1

- podziel przez 3 1 : 3 = 0,3333… = 0,(3)
- zaokrąglij wynik do części setnych:  0,33
Czy liczba jest równa 0?  NIE

- podziel przez 2
0,33 : 2 = 0,165
- zaokrąglij wynik do części dziesiątych:  0,2
Czy liczba jest równa 0?  NIE

- podziel przez 3 0,2 : 3 = 0,0666… = 0,0(6)
- zaokrąglij wynik do części setnych:  0,07
Czy liczba jest równa 0?  NIE

- podziel przez 2
0,07 : 2 = 0,035
- zaokrąglij wynik do części dziesiątych: 0
Czy liczba jest równa 0? TAK
META  

==============================  

START
WYBIERZ LICZBĘ DODATNIĄ:  2
- podziel przez 3
2 : 3 = 0,6666… = 0,(6)
- zaokrąglij wynik do części setnych:  0,67
Czy liczba jest równa 0?  NIE

- podziel przez 2
0,67 : 2 = 0,335
- zaokrąglij wynik do części dziesiątych:  0,3
Czy liczba jest równa 0?  NIE

- podziel przez 3
0,3 : 3 = 0,1
- zaokrąglij wynik do części setnych:  0,1
Czy liczba jest równa 0?  NIE
- podziel przez 2
0,1 : 2 = 0,05
- zaokrąglij wynik do części dziesiątych:  0,1
Czy liczba jest równa 0?   NIE
- podziel przez 3
0,1 : 3 = 0,0333… = 0,0(3)
- zaokrąglij wynik do części setnych:  0,03
Czy liczba jest równa 0?  NIE

- podziel przez 2
0,03 : 2 = 0,015
- zaokrąglij wynik do części dziesiątych:  0
Czy liczba jest równa 0?  TAK

META  

==============================  

START
WYBIERZ LICZBĘ DODATNIĄ:  3

- podziel przez 3 3: 3 = 1
- zaokrąglij wynik do części setnych:  1
Czy liczba jest równa 0?  NIE

- podziel przez 2
1 : 2 = 0,5
 - zaokrąglij wynik do części dziesiątych:  0,5
Czy liczba jest równa 0?  NIE
- podziel przez 3 0,5 : 3 = 0,1666… - 0,1(6)
- zaokrąglij wynik do części setnych:  0,17
Czy liczba jest równa 0?  NIE
- podziel przez 2
0,17 : 2 = 0,085
- zaokrąglij wynik do części dziesiątych:  0,1
Czy liczba jest równa 0?  NIE

- podziel przez 3
0,1 : 3 = 0,0333… = 0,0(3)
- zaokrąglij wynik do części setnych:  0,03
Czy liczba jest równa 0?  NIE

- podziel przez 2
0,03 : 2 = 0,015
- zaokrąglij wynik do części dziesiątych:  0
Czy liczba jest równa 0?  TAK

META


2 3 2