Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-10T18:53:57+01:00
Gęstość zaludnienia – miara przyporządkowująca populację do powierzchni. W przypadku zaludnienia poszczególnych regionów świata najczęściej stosuje się liczbę osób w przeliczeniu na km².

Pojemność środowiska to liczba jednostek (zwierząt i roślin) przypadająca na jednostkę powierzchni. Wielkość ta określa poziom, ponad który populacja danego osobnika nie może się rozwijać.

drugiej czesci nie rozumiem.