U królików sierść szorstka (D) dominuje nad sierścią delikatną miękką (d). Barwa czarna sierści (D) dominuje nad sierścią białą (b). Te dwie pary genów dziedziczą się niezależnie od siebie. Jeśli skojarzysz je ze sobą homozygotę o sierści szorstkiej czarnej z osobnikiem o sierści delikatnej białej. Jakie będą cechy potomstwa w pokoleniu F1, F2???

1

Odpowiedzi

2009-10-24T00:03:12+02:00
A-allel warunkujący czarną barwę sierści
a-allel warunkujący biała barwę sierści
B-allel warunkujący szorstką sierść
b-allel warunkujący delikatna sierść

P. AABB(cz,sz) x aabb(b,d)
g. AB g. ab

F₁ AaBb(cz,sz) x AaBb(cz,sz)
g. AB, Ab, aB, ab g. AB, Ab, aB, ab

F₂ AABB(cz,sz) AABb(cz,sz) AaBB(cz,sz) AaBb(cz,sz)
AABb(cz,sz) AAbb(cz,d) AaBb(cz,sz) Aabb(cz,d)
AaBB(cz,sz) AaBb(cz,sz) aaBB(b,sz) aaBb(b,sz)
AaBb(cz,sz) Aabb(cz,d) aaBb(b,sz) aabb(b,d)
Fenotypowo: 9:3:3:1
cz-czarne
sz- szorstkie
d- delikatne
b-białe