Język rosyjski

Bardzo proszę by ktoś napisał mi jak czyta się poniższy tekst. Będę bardzo wdzięczna !

Ты - водку слишком водкой в буфете по деревянному залу - и сердце тебе валит ты ли помнишь? Оркестр медленно опускается притихает говорит, что сейчас же ты ли помнишь, как со мной... Уже нашло твоё зрение мои глаза уже ты идёшь - попутно помрачит - уже сейчас же сейчас... Ты ли помнишь jak ты со мной танцевал?... ты подходишь по пальцам и сейчас же над головой треснуло к вальсу похищает - прожитие и смерть к танцу Грандэ Вальсэ Брильлянтэ уже сейчас же сейчас.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-12T01:41:37+01:00
Język rosyjski

Bardzo proszę by ktoś napisał mi jak czyta się poniższy tekst. Będę bardzo wdzięczna !

oj, dawno to ja miałam rosyjski, ale spróbuję...

Ты - водку слишком водкой в буфете по деревянному залу - и сердце тебе

Ty- wodku sliszkom wodkoj w bufietie po dieriewiannomu zału - i sier(d)cie tiebie

валит ты ли помнишь? Оркестр медленно опускается притихает говорит, что

walit ty li pomnisz? Orkiestr miedlienno opuskajetsia pritichajet gawarit, szto

сейчас же ты ли помнишь, как со мной... Уже нашло твоё зрение мои глаза

siejczas że ty li pomnisz, kak sa mnoj... Uże naszło twoje zrienia moj głaza

уже ты идёшь - попутно помрачит - уже сейчас же сейчас... Ты ли помнишь

uże ty idiosz - poputno pomraczit - uże siejczas ... Ty li pomnisz

jak ты со мной танцевал?... ты подходишь по пальцам и сейчас же над

kak ty sa mnoj tanciewał?... ty podchadisz po palcam i siejczas że nad

головой треснуло к вальсу похищает - прожитие и смерть к танцу Грандэ

gaławoj triesnuło k walsu pohiszczajet-prohitije i smierć k tancu Grandie

Вальсэ Брильлянтэ уже сейчас же сейчас.

Walsie BRILLIANTE UŻE SIEJCZAS ŻE SIEJCZAS