Odpowiedzi

2009-04-18T12:59:26+02:00
+wektor wypadkowy (na przykładzie sił)

* dodawanie (na przykladzie 3 osób ciągnących coś równolegle) (dodawanie wektorów = "początek do końca poprzedniego")
* odejmowanie (na przykładzie hamowania, adnotacja co do przyłożenia sił - do ciała, ale przy liczeniu siły wypadkowej "odejmowanie wektorów" przykładamy wg zasady "początek do końca poprzedniego" + z odejmowania "dodajemy wektor przeciwny")
* działania z różnym kierunkiem (inaczej oblicza się wartość - z trygonometrii, jeśli kąt prosty, to z Pitagorasa)

+siła w ruchu po okręgu
+środek masy
+twierdzenie Steinera

+siła wypadkowa, rozkład sił, rozkład sił na równi

zasada dynamiki ruchu obrotowego, momenty pędu itd, energia kinetyczna ruchu obrotowego, energia całkowita toczącego się cała

dynamiki bryły sztywnej

-ruch postępowy i obrotowy
-moment bezwładności i energia kinetyczna
-moment pędu, moment siły
-analogie między ruchem obrotowym i postępowym

////////