Trzeba napisać kartkę pocztową do nauczycielki z pozdrowieniami itd:. Z nad morza bałtyckiego lub innego miejsca na poziomie 2 gimnazjum i nie za długie. Można użyć tych zwrotów: (Proszę o napisanie ;[ )
Hope you're well.
Dear Joan
Thus afternoon we're...
Se you soon.
We're here in...!
Love from
It's fantastic.
I'm going to... now, so bye for now.
It's... and we're... .
We're having a great time.

1

Odpowiedzi

2010-03-10T21:24:32+01:00
Dear Joan,
This afternoon we were playing volleyball on the beach, taking sun bath, swimming, eating ice-creams and we were doing so many interesting things!
Sorry, byt I'm going to eat dinner now, so see you soon.
It's fantastic, really!
xxx
1 5 1