Ćwiczenia ''Chemia Nowej Ery'' dla 1 gimnazjum, strona 53, zadanie 23.
Przeczytaj zdania i wpisz literę P przy prawdziwych lub literę F - przy fałszywych. W zdaniach fałszywych przekreśl błędne sformułowania i popraw je.

1. W skład atomów pierwiastków wchodzą następujące cząstki podstawowe: protony, neutrony i elektrony. ....
2. W skład jądra atomowego wchodzą protony i elektrony. ....
3. Liczba atomowa (Z) określa liczbę elektronów równą liczbie neutronów w atomie, a liczba masowa (A) określa sumę protonów i neutronów. ....
4. Proton porusza się w przestrzeni wokół jądra. Jego ładunek elektryczny wynosi +1 (jeden elementarny ładunek dodatki). ....
5. Neutron jest elektrycznie obojętny, zaś elektron ma ładunek równy jednemu elementarnemu ładunkowi ujemnemu. ....
6. Jądro atomu siarki zawiera 16 protonów, a wokół jądra krąży dwa razy więcej elektronów. ....

PAMIĘTAJCIE, ŻE TRZEBA POPRAWIĆ BŁĘDY!

1

Odpowiedzi

2010-03-10T19:19:04+01:00
1.Prawda.
W skład atomów pierwiastków wchodzą następujące cząstki podstawowe: protony, neutrony i elektrony.
2.Fałsz.
W skład jądra atomowego wchodzą protony i neutrony.
3.Fałsz.
Liczba atomowa (Z) określa liczbę elektronów równą liczbie neutronów w protonów, a liczba masowa (A) określa sumę protonów i neutronów.
4.Fałsz.
Proton znajduje się w jądrze atomu. Jego ładunek elektryczny wynosi +1 (jeden elementarny ładunek dodatni).
5.Prawda.
Neutron jest elektrycznie obojętny, zaś elektron ma ładunek równy jednemu elementarnemu ładunkowi ujemnemu.
6.Prawda.
Jądro atomu siarki zawiera 16 protonów, a wokół jądra krąży dwa razy więcej elektronów.
76 4 76