Podane wyrazy zapisz w jednej grupie jako rzeczowniki w drugiej przymiotniki i dodaj cząsteczkę nie
słodki
zadowolenie
ładna
ład
sprawiedliwość
wesoły
duży
pogoda
szczęście
głupi
bezpieczeństwo
dobry
cierpliwość
wygoda
wygodny
grzeczna
mądrzejszy

3

Odpowiedzi

2010-03-10T19:10:31+01:00
PRZYMIOTNIKI:
niesłodki
nieładna
niewesoły
nieduży
niegłupi
niedobry
niewygodny
niegrzeczna
nie mądrzejszy

RZECZOWNIKI:
niepogoda
nieszczęście
niebezpieczeństwo
niecierpliwość
niewygoda
niezadowolenie
nieład
niesprawiedliwość
2010-03-10T19:10:43+01:00
Rzeczowniki :
niezadowolenie
nieład
niesprawiedliwosc
niepogoda
nieszczescie
niebezpieczenstwo
niecierpliwosc
niewygoda

Przymiotniki :
niesłodki
nieładana
niewesoły
nieduży
niegłupi
niedobry
niewygodny
niegrzeczna
niemądrzejszy
2010-03-10T19:13:52+01:00
Rzeczowniki: niezadowolenie, nieład, niesprawiedliwość, niepogoda, nieszczęście, niebezpieczeństwo, niecierpliwość, niewygoda
przymiotniki: niesłodki, nieładna, niewesoły, nieduży, niegłupi, niedobry, niewygodny, niegrzeczna, nie mądrzejszy