1.Długość krawędzi sześcianu ...
Pole powierzchni sześcianu ...
Objętość sześcianu 125m(sześciennych)

wymiary prostopadłościanu: 2cm x 2cm x 5cm
pole powierzchni prostopadłoscianu ...
objętość prostopadłościanu ...

wymiary prostopadłościanu: 1cm x 1cm x 10cm
pole powierzchni prostopadłoscianu ...
objętość prostopadłościanu ...

2.Na rysunku obok przedstawiono siatkę graniastosłupa,którego podstawą jest równoległobok.

a) ile wierzchołków ma ten graniastosłup?
...
b) jaka jest łączna długość krawędzi tego graniastosłupa?
...
(rysunek w załączniku:mniej więcej tak on wygląda)

1

Odpowiedzi

2010-03-10T20:25:20+01:00
1.Długość krawędzi sześcianu = 5cm
Pole powierzchni sześcianu = 6*5²=150 cm²
Objętość sześcianu 125m³

wymiary prostopadłościanu: 2cm x 2cm x 5cm
pole powierzchni prostopadłościanu= 2*(2*2+2*5+2*5)=2*24=48cm²
objętość prostopadłościanu= 2*2*5=20cm³

wymiary prostopadłościanu: 1cm x 1cm x 10cm
pole powierzchni prostopadłościanu= 2*(1*1+1*10+1*10)=2*21=42cm²
objętość prostopadłościanu=1*1*10=10cm³
5 2 5