Samochód osobowy jadący ze średnią prędkością 70 km/h pokonuje pewna droge w czasie 2 godzin i 12 minut. W jakim czasie pokona tą drogę motorowerzysta jadący ze średnią predkością 22 km/h? Z jaką prędkością należy jechać, aby tę drogę pokonać w czasie 3,5 h ?

3

Odpowiedzi

2010-03-10T19:17:53+01:00
V - prędkość samochodu = 70 km/h
t - czas jazdy = 2 h i 12 min = 2,2 h
s - droga = vt = 70 razy 2,2 = 154 km
a)
motorowerzysta
v - prędkość = 22 km/h
s - droga = 154 km
t - czas jazdy = s/v = 154/22 = 7 h
b)
t - czas 3,5 h
s - droga = 154 km
v - predkość = s/t = 154/3,5 = 44 km/h

9 4 9
  • aklu
  • Rozwiązujący
2010-03-10T19:23:25+01:00
V₁=70km/h= 20m/s
t₁=2h 12min= 7920s
S=?
v₂=22km/h= 22×1000÷3600=6,1m/s
t₂=?
t₃=3,5h= 12600s
v₃=?

v=S÷t
S=v×t S=20×7920=158400 m= 158,4 km

t₂=S÷v₂ t₂=158400÷6,1=25967s=7,2 h

v₃=S÷t₃ v₃=158400÷12600s= 12,6 m/s= 45,36 km/h
4 3 4
2010-03-10T19:52:11+01:00
V= 70 km/h
t= 2 h i 12 min = 2,2 h
s= vt = 70 * 2,2 = 154
a
motorowerzysta
v= 22 km/h
s= 154 km
t= s/v = 154/22 = 7 h
b
t= 3,5 h
s= 154 km
v= s/t = 154/3,5 = 44 km/h
4 5 4