Cęne książki wynoszącą 40 zł pozdwyższono o 5 % a następnie tą podwyższoną cenę obniżono o 5 %. Czy końcowa cena tej książki jest równa cenie początkowej ? Jeżeli nie , to czy ona jest niższa czy wyższa od ceny początkowej i o ile złotych?

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-23T18:46:56+02:00
5%=0,05

Cena po podwyżce.
40+0,05*40 = 40+2 = 42

Cena po obniżce.
42-0,05*42 = 42-2,1 = 39,9

Różnica Ceny początkowej i końcowej.
40-39,9=0,1 [zł]

Cena końcowa nie jest równa początkowej.
Cena po obniżce jest niższa od ceny początkowej o 10 groszy.
6 4 6
2009-10-23T19:26:59+02:00
40 zł *5/100=200/100=2
40 zł+ 2zł= 42 zł

42 zł *5/100=210/100=2,10 zł
42 zł- 2,10 zł = 39,90zł
40zł-39,90= 0,10 zł

Odp: Cena po podwyżce i obniżce będzie niższa o 10 gr[0,10 zł]
1 5 1