Prosze bardzo o przetlumaczenie tego tekstu:) potrzebny mi na jutro juz:(
Ludwig van Beethoven, największy kompozytor w historii, urodził się w Bonn w 1770r. Bardzo wcześnie ujawnił swój talent; jego pierwsze opublikowane utwory pochodzą z 1783r. Jako młody człowiek odwiedził Wiedeń, gdzie poznał Mozarta. Beethoven studiował kompozycję pod kierunkiem Haydna.
Muzyka Beethovena robiła wrażenie na wszystkich słuchaczach, dzięki temu szybko zyskał on powodzenie jako wykonawca, a także jako nauczyciel. Dużo komponował .Będąc starszy miał kłopoty ze słuchem. Jednak nadal wiele komponował i osiągał sukcesy. Przed ukończeniem Pięćdziesięciu lat Beethoven ogłuchł zupełnie. Komponował coraz mniej
w okresie zupełnej głuchoty powstały największe arcydziela muzyka .Kompozytor zmarł w Wiedniu w roku 1827w wieku pięćdziesięciu siedmiu lat.
dzieła Beethovena obejmują: dziewięć symfonii, trzydzieści dwie sonaty fortepianowe, pięć koncertów fortepianowych, dziesięć sonat na skrzypce i fortepian, szereg kwartetów skrzypcowych, pieśni, utwory operowe i wiele innych. Łączą one mistrzowski sposób wykonania i intensywność uczuć. Nie ma chyba wątpliwości, że Beethoven przewyższa wszystkich innych mużyków, że jest najlepszym kompozytorem i muzykiem.

2

Odpowiedzi

2010-03-10T19:31:49+01:00
Ludwig van Beethoven, der größte Komponist in der Geschichte, wurde in Bonn geboren 1770r. Sehr früh zeigte sein Talent, sein erstes veröffentlichtes Werk von 1783r kommen. Als junger Mann nach Wien, wo er mit Mozart. Beethoven studierte Komposition bei Haydn.
Beethovens Musik war für alle, die ihnen gehört, und er gewann schnell Erfolg als Künstler und als Lehrer. Viele der Komposition. Als Senior hatte er Schwierigkeiten mit dem Hören. Allerdings bleibt noch viel zu komponieren und Erfolg. Vor dem Alter von fünfzig Jahre alt, total taub Beethoven. Komponiert weniger
Periode vollständiger Taubheit erstellt das größte Musik Meisterwerke. Der Komponist starb in Wien im Jahr 1827w Alter von fünfzig bis sieben Jahren.
Beethovens Werken zählen neun Sinfonien, zweiunddreißig Sonaten für Klavier, fünf Klavierkonzerte, zehn Sonaten für Violine und Klavier, eine Reihe von Violine Quartette, Lieder, Lieder aus Opern und viele andere. Sie kombinieren eine meisterliche Leistung und die Intensität der Gefühle. Es gibt wohl keinen Zweifel daran, dass Beethoven ist größer als alle anderen Musiker, dass der beste Komponist und Musiker ist.
2010-03-10T19:42:27+01:00
Nie jestem pewna czy dobrze przetłumaczyłam, ale mam taką nadzieję ;)

Ludwig van Beethoven, der größte Komponist in der Geschichte, wurde in Bonn geboren 1770r. Sehr früh zeigte sein Talent, sein erstes veröffentlichtes Werk von 1783r kommen. Als junger Mann nach Wien, wo er mit Mozart. Beethoven studierte Komposition bei Haydn.
Beethovens Musik war für alle, die sie hörte, er gewann schnell Erfolg als Künstler und als Lehrer. Viele der Komposition. Als Senior hatte er Schwierigkeiten mit dem Hören. Allerdings bleibt noch viel zu komponieren und Erfolg. Vor dem Alter von fünfzig Jahre alt, total taub Beethoven. Komponiert weniger
Periode vollständiger Taubheit erstellt das größte Musik Meisterwerke. Der Komponist starb in Wien im Jahr 1827w Alter von fünfzig bis sieben Jahren.
Beethovens Werken zählen neun Sinfonien, zweiunddreißig Sonaten für Klavier, fünf Klavierkonzerte, zehn Sonaten für Violine und Klavier, eine Reihe von Violine Quartette, Lieder, Lieder aus Opern und viele andere. Sie kombinieren eine meisterliche Leistung und die Intensität der Gefühle. Es gibt wohl keinen Zweifel daran, dass Beethoven ist größer als alle anderen Musiker, dass der beste Komponist und Musiker ist.