Odpowiedzi

2010-03-10T19:17:58+01:00
1) główne grupy społeczno - zawodowe

-I sektor- rolnictwo, leśnictwo, rybactwo i rybołówstwo
-II sektor- przemysł wydobywczy, przetwórczy i budownictwo
-III sektor- usługi: transport, handel, gospodarkę komunalną, oświatę, służbę zdrowia, kulturę, bankowość, turystykę i inną działalność nieprodukcyjną.

2) przyczyny dwuzawodowości:

- rozdrobnienie gospodarstw (brak wystarczających dochodów z ziemi)
- opłaca się mieć status rolnika i płacić podatek rolny, aniżeli w przypadku np. pracowania w firmie budowlanej - płacenia ryczałtu lub podatku dochodowego od os. fiz.

3) sposoby przeciwdziałania bezrobociu

- upust w podatkach dla pracowników uruchamiających nowe stanowiska pracy
- uznanie całości lub części obowiązkowej składki na ZUS jako podatku od wartości dodanej pracy
- stworzenie systemu bardziej elastycznego kształcenia
- ograniczenie biurokracji związanej z otwieraniem nowych firm
- wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw
- zwolnienie z płatności VAT przy eksporcie
- skracanie czasu pracy

Myślę, że pomogłam :)
1 2 1