1. normalny bile kolejowy kosztuje 18zł.Ile kosztuje bilet ulgowy ze znizka 33 i jedna trzecia % ?

2.Sprawdzian z matmy pisalo 32 uczniow,12,5% uczniow uzyskalo ocene bardzo dobra,6 i jedna czwarta% otrzymalo ocene celujaca,jedna czwarta klasy otrzymalo ocene dobra,polowa klasy otrzymala oceny dostateczne.Ilu uczniow uzyskalo oceny dopuszczajace jesli nikt nie otrzymal oceny niedostatecznej?

3.W pierwszym roku istnienia gimnazjum liczylo 450 uczniow,w drugim roku liczba uczniow wzrosla o 10% a w trzecim o 20%.Oblicz ilu ucznioww liczyla ta szkola w drugim roku istnienia a ilu w trzecim

2

Odpowiedzi

2010-03-10T19:21:04+01:00
1.

18 * ⅓ = 6
18 - 6 = 12

Odp: Bilet ulgowy kosztuje 12 zł.

2.

32 * 0,125 = 4 - tyle osób dostało 5.

32 * 0,0625 = 2 - tyle osób dostało 6.

32 * ¼ = 8 - tyle osób dostało 4.

32 * ½ = 16 - tyle osób dostało 3.

32 - ( 4 + 2 + 8 + 16 ) = 32 - 30 = 2

Odp: Oceny dopuszczający otrzymało 2 uczniów.

3.

1 rok:

450 * 110% = 495 - tylu było po 1 roku.

2 rok:

495 * 120% = 594 - tylu było po 2 roku.

2010-03-10T19:21:53+01:00
1.
18zł*⅓=9zł
2.
12,5%*32=4
6¼%*32=3
¼*32=8
½*32=16
razem:31
Odp:1 uczeń.
1 rok
450
2 rok
110%*450=495
3 rok
120%*495=594