Zad.1
Przekształć wyrażenie do najprostszej postaci:
a) (2x -y+4) - (z+14y)+0,5= ?
b) (-2x+cztery piąte y -2z) + (2z-o,2y+2x)= ?
c) 4z-2e-(12a+3z-1,5e)= ?
d) 12y-(3x-8y)+(2x-4y)+x= ?

zad2.
Przekształć wyrażenie algebraiczne do najprostszej postaci :
a) 2(a-2b)-7(3a-b)= ?
b) 5(x-y)+2(4x+2y)-3(2x+y)= ?
c) 5(x+2y-3z)-2(4x-3y+z)= ?
d) -(k-m-n)+2(k+2m+3n)= ?
e) 2p(3p-2r)+3r(p-2r)= ?PILNE.!
Prosze o pomoc.!
Z góry dziekujee bardzo. ( ;

1

Odpowiedzi

2010-03-10T22:10:23+01:00
Przekształć wyrażenie do najprostszej postaci:
a)
(2x -y+4) - (z+14y)+0,5=
2x-y+4-z-14y+0,5 =
2x-15y-z+4,5

b)
(-2x+cztery piąte y -2z) + (2z-o,2y+2x)=
-2x+0,8y-2z+2z-0,2y+2x =
0,6y

c)
4z-2e-(12a+3z-1,5e)=
4z-2e-12a-3z+1,5e =
z-0,5e-12a

d)
12y-(3x-8y)+(2x-4y)+x=
12y-3x+8y+2x-4y+x =
16y-2x


Przekształć wyrażenie algebraiczne do najprostszej postaci :
a)
2(a-2b)-7(3a-b)=
2a-4b-21a+7b =
-19a+3b

b)
5(x-y)+2(4x+2y)-3(2x+y)=
5x-5y+8x+4y-6x-3y =
7x-4y

c)
5(x+2y-3z)-2(4x-3y+z)=
5x+10y-15z-8x+6y-2z =
-3x+16y-17z

d)
-(k-m-n)+2(k+2m+3n)=
-k+m+n+2k+4m+6n =
k+5m+7n

e)
2p(3p-2r)+3r(p-2r)=
6p²-4pr+3pr-6r² =
6p²-pr-6r²
1 1 1