Odpowiedzi

2010-03-10T19:15:43+01:00
Gall Anonim- był to kronikarz, który pisał na terenach polskich. Do dziś nie wiemy, jak się naprawdę nazywał. Napisał ,,Kronikę Polską". Pisał ją od 1112-1116r. Najprawdopodobniej był to jakiś mnich z Węgrzech. Był to również pierwszy kronikarz historii Polski.
39 3 39
2010-03-10T19:16:57+01:00
Gall Anonim - pierwszy kronikarz działający na ziemiach polskich.
Żył w czasach Bolesława III Krzywoustego.
Do Krakowa w Księstwie Polskim mógł przybyć ok. 1089 lub 1109.
56 4 56