1. Zadanie (0–2 pkt)
Wymień 4 kraje europejskie o najmniejszej powierzchni.

• ... • ...

• ... • ...

2. Zadanie (0–2 pkt)
Podkreśl nazwy państw, które powstały po rozpadzie Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich.
Macedonia, Litwa, Słowenia, Mołdawia, Słowacja, Białoruś,
Czechy, Ukraina, Bośnia i Hercegowina

3. Zadanie (0–2 pkt)
Korzystając z mapy administracyjnej Polski, wykonaj polecenia.
a) Na mapie konturowej Polski zaznacz
i podpisz poniższe miasta wojewódzkie.
Gorzów Wielkopolski, Kielce

b) Wpisz nazwy województw oznaczonych
na mapie literami.

A. ...

B. ...4. Zadanie (0–1 pkt)
Podkreśl prawidłowe zakończenie zdania.
Największa gęstość zaludnienia na naszym kontynencie występuje w:
A. Belgii i Holandii.
B. Norwegii i Szwecji.
C. Francji i Polsce.
D. Bułgarii i Rumunii.

5. Zadanie (0–2 pkt)
Uzupełnij zdania.

a) W Europie istnieją ... państwa.

b) Wskaźnik urbanizacji w Polsce wynosi ...%.

6. Zadanie (0–2 pkt)
Wymień dwa skutki bezrobocia w Polsce.

• ...

• ...

7. Zadanie (0–2 pkt)
Obok zdania prawdziwego wpisz literę P, a obok fałszywego – literę F.
a) Ludność Europy stanowi 33% ludności świata. ...
b) Największe aglomeracje Europy to Paryż, Moskwa i Londyn. ...
c) Liczba ludności Polski wynosi 38,2 mln osób. ...
d) Około 1/5 ludności aktywnej zawodowo stanowią w Polsce bezrobotni. ...

8. Zadanie (0–1 pkt)
Wyjaśnij termin:

stopa bezrobocia – ...

...

...
9. Zadanie (0–2 pkt)
W 2004 roku w mieście urodziło się 2470 osób, a zmarło 2185 osób.
W tym samym czasie przyjechało na stałe 316 osób, a wyjechało 676 osób.
Na podstawie powyższych informacji oblicz:

a) przyrost naturalny – ...

...

b) saldo migracji – ...

...

10. Zadanie (0–2 pkt)
Wymień dwa najliczniejsze wyznania narodowe w Polsce.

• ...

• ...

3

Odpowiedzi

2010-03-10T19:40:47+01:00
1. Andora
Monako
San Marino
Watykan
2. Litwa
Mołdawia
Białoruś
Ukraina
3.a) Gorzów Wielkopolski - woj. Lubuskie
Kielce - woj. Świętokrzyskie
4. A. Belgii i Holandii
5. a) W Europie istnieją 44 państwa.
b) Wskaźnik urbanizacji w Polsce wynosi 62%.
6. -masowe migracje ludzi do innych państw w poszukiwaniu pracy
-bieda i pogorszenie warunków życia
7. a) Ludność Europy stanowi 33% ludności świata. F
b) Największe aglomeracje Europy to Paryż, Moskwa i Londyn P
c) Liczba ludności Polski wynosi 38,2 mln osób. P
d) Około 1/5 ludności aktywnej zawodowo stanowią w Polsce bezrobotni F
8. stopa bezrobocia - procentowy stosunek liczby osób bezrobotnych do liczby osób aktywnych zawodowo
9. a) przyrost naturalny
2470 - 2185 = 285
b) saldo migracji
316 - 676 = -360
10. katolicyzm
prawosławie
13 4 13
2010-03-10T19:41:16+01:00
1. Zadanie (0–2 pkt)
Wymień 4 kraje europejskie o najmniejszej powierzchni.

• Watykan • Monako

• Liechtenstein • San Marino

2. Zadanie (0–2 pkt)
Podkreśl nazwy państw, które powstały po rozpadzie Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. (z gwiazdką)
Macedonia, *Litwa, Słowenia, *Mołdawia, Słowacja, *Białoruś,
Czechy, *Ukraina, Bośnia i Hercegowina

3. Zadanie (0–2 pkt)
Korzystając z mapy administracyjnej Polski, wykonaj polecenia.
a) Na mapie konturowej Polski zaznacz
i podpisz poniższe miasta wojewódzkie.
Gorzów Wielkopolski, Kielce

b) Wpisz nazwy województw oznaczonych
na mapie literami.

A. ...

B. ...4. Zadanie (0–1 pkt)
Podkreśl prawidłowe zakończenie zdania.
Największa gęstość zaludnienia na naszym kontynencie występuje w:
A. Belgii i Holandii. <----
B. Norwegii i Szwecji.
C. Francji i Polsce.
D. Bułgarii i Rumunii.

5. Zadanie (0–2 pkt)
Uzupełnij zdania.

a) W Europie istnieją 46 państw.

b) Wskaźnik urbanizacji w Polsce wynosi 61,3%.

6. Zadanie (0–2 pkt)
Wymień dwa skutki bezrobocia w Polsce.

• przestępczość

• migracje do innych krajów

7. Zadanie (0–2 pkt)
Obok zdania prawdziwego wpisz literę P, a obok fałszywego – literę F.
a) Ludność Europy stanowi 33% ludności świata. F
b) Największe aglomeracje Europy to Paryż, Moskwa i Londyn. P
c) Liczba ludności Polski wynosi 38,2 mln osób. P
d) Około 1/5 ludności aktywnej zawodowo stanowią w Polsce bezrobotni. P

8. Zadanie (0–1 pkt)
Wyjaśnij termin:

stopa bezrobocia – stosunek liczby osób bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji)

...

...
9. Zadanie (0–2 pkt)
W 2004 roku w mieście urodziło się 2470 osób, a zmarło 2185 osób.
W tym samym czasie przyjechało na stałe 316 osób, a wyjechało 676 osób.
Na podstawie powyższych informacji oblicz:

a) przyrost naturalny – 2470-2185=285

...

b) saldo migracji – 316-676=-360

...

10. Zadanie (0–2 pkt)
Wymień dwa najliczniejsze wyznania narodowe w Polsce.

• Katolicyzm

• Prawosławie
6 3 6
2010-03-10T20:16:44+01:00
Zad.1
Najmniejszą powierzchnię mają:
1. Watykan 0,44 km²
2. Monako 1,95 km²
3. San Marino 61,6 km²
4. Liechtenstein 160 km²

Zad.2
Tego zadania nie da się zrobić, bo nie podałeś mapy.

Zad.3
a)Znowu nie ma mapy ale mogę Ci powiedzieć gdzie leżą te miasta:
Kielce - leżą w województwie Świętokrzyskim, na północ od Krakowa i na wschód od Częstochowy
Gorzów Wielkopolski - leży w województwie wielkopolskim, na zachód od Poznania, na północ od Zielonej góry
b) Nie wiem czy Kielce są A czy Gorzów, więc nie zrobię tego zadania

Zad.4
a) 10,5 + 16,5 = 27
b) 4,5 + 9 = 13,5
c) 63,5 + 38 = 101,5
d) 6 + 22 = 28
Odp:Największym obszarem zaludnienia w Europie jest C Francja i Polska.

Zad.5
a) W Europie istnieją 46 państw.
b)Wskaźnik urbanizacji w Polsce wynosi 61%.

Zad.6
Szacuje się obecnie, że w Polsce bez pracy pozostaje 2, 496 mln osób, z czego 1, 426 mln to kobiety. Wskaźnik bezrobocia w naszym kraju pod koniec sierpnia 2000 roku wynosił 13, 8 %. Najgorsza sytuacja panuje w Warmińsko-Mazurskim, gdzie wskaźnik bezrobocia wynosi 23, 3 %.

Zad.7
Ludność Europy stanowi 33% ludności świata. F
Największe aglomeracje Europy to Paryż, Moskwa i Londyn. P
Liczba ludności Polski wynosi 38,2 mln osób. P
Około ¹/₅ ludności aktywnej zawodowo stanowią w Polsce bezrobotni. F

Zad.8
Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia jako stosunek liczby osób bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie.

Zad.9
a) 2470 - 2185 = 285 + 316 = 601 - 676 = -75
b) nie wiem co to znaczy:(

Zad.10
64,8% stanowili wyznawcy katolicyzmu obrządku łac.,
10,4% grekokatolicy.

Bardzo się starałem
Liczę na naj:)
17 3 17