Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-10T19:21:15+01:00
Demokracja z greckiego „demos” – lud i „kratos” – władza, termin ten określa rodzaj rządów , w którym władza należy do ogółu obywateli danego państwa. Zapoczątkowana ona została w Atenach w VI w.p.n.e przez reformy Solona, a następnie Klejstenesa, swoją dojrzałą postać zawdzięcza reformom Peryklesa z V w.p.n.e. Ustrój ateński przejmowany był przez inne państwa i związki państw greckich, stanowił także inspirację organizacji ustroju Rzymu. Republika Rzymska powstała w 509 r p.n.e gdy obalono ustrój monarchiczny. W dalszej części mojej pracy postaram się wykazać różnice oraz podobieństwa ustrojów obu tych państw.

Demokracja Ateńska:

Społeczeństwo:

Pełnoprawnymi obywatelami Aten byli mężczyźni (ukończone 20 lat), których ojciec i matka byli mieszkańcami Aten. Tylko oni posiadali prawa wyborcze i mogli uczestniczyć w życiu politycznym polis (ich szacunkowa liczba wynosiła ok. 60 000). Kobiety były pozbawione praw politycznych. Kolejną grupą zamieszkującą Ateny byli Metojkowie czyli obcokrajowcy, nie posiadali oni żadnych praw politycznych, mimo tego byli bardzo liczną grupą gdyż przyciągała ich możliwość zbicia fortuny. Do tej grupy zaliczają się również filozofowie, pisarze, artyści. Mamy także niewolników, którzy żyją w lepszych warunkach niż ma to miejsce np. w Sparcie. Pracowali głównie jako służba domowa i siła robocza na roli lub w kopalniach. Mogli oni swobodnie chodzić po ulicy, mogli nawet uzyskać wolność (stawali się wtedy Metojkami).

Zgromadzenie ludowe:

9 3 9