Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-10-23T19:18:44+02:00
Rośliny motylkowe są bogate źródło przyswajalnego azotu, który dostarczają im bakterie, a tym samym ich organy bogate są w związki azotu. Dlatego wysiewa się rośliny motylkowe jako poplon po zbiorach (np. lucerna, rzepak, łubin). Rośliny motylkowe współżyją, bowiem m.in. z bakteriami Rhizobium, pobierającymi i wykorzystującymi azot z powietrza glebowego. Do najważniejszych roślin mających te cenne właściwości zaliczymy: koniczyny, wyki, łubiny, a także groch, fasolę oraz soję.
-Bakterie brodawkowe, bakterie korzeniowe – bakterie glebowe z rodzaju Rhizobium i Bradyrhizobium żyjące w symbiozie z roślinami motylkowatymi, które tworzą na swych korzeniach narośla, tzw. brodawki korzeniowe
3 2 3
2009-10-23T19:35:09+02:00
Rośliny motylkowe żyją w ścisłej symbiozie (mutualizm) z bakteriami azotowymi, które osadzają się na ich korzeniach i zapewniają odpowiednią ilość azotu roślinie. Podobnie jest z grzybami.
pozdrawiam
3 3 3
2009-10-23T22:11:22+02:00
1. Do roślin motylkowych drobnonasiennych zaliczamy:
* jednoroczne ? koniczyna perska, seradela
* dwuletnie ? koniczyna czerwona
* wieloletnie ? lucerna mieszańcowa, koniczyna biała, białoróżowa, komonica, esparcetan

2. Znaczenie roślin motylkowych drobnonasiennych
-uprawia się głównie na zielonkę, która może być wykorzystywana do bezpośredniego skarmienia i jako surowiec przerobu na siano, susz, kiszonkę

3. Budowa
- w większości silnie rozwinięty system korzeniowy, sięgający znaczne głębokości np. lucerna mieszańcowa 2 ? 3 cm.
- na korzeniach s liczne brodawki ? Rhizobium, które wiążą azot z powietrzem
- zdolność odrastania wiosną roślin dwuletnich i wieloletnich związana jest z występowaniem szyjki korzeniowej ? zgrubienie łodygi głównej w miejscu jej przechodzenia w korzeń
- rośliny, które odznaczają się dużą zdolnością w zagłębianiu szyjki korzeniowej w glebie mają wyższą zimotrwałość


4. Rośliny motylkowe drobnonasienne przyczyniają się do podnoszenia żyzności gleb przez:
- wzbogacone gleby w azot i zwiększenie substancji organicznej w glebie
- polepszenie fizycznych właściwości gleby ? jej struktury
- ochronę gleby przed ujemnym wpływem czynników klimatycznych przed erozją

5. Budowa
- wytwarzają silny system korzeniowy składający się z korzenia palowego, sięgającego do głębokości 2 ? 3 m oraz wielu korzeni bocznych
- silnie rozwinięte korzenie ?drenują? w glebę, dzięki czemu staję się ona pulchna
- na korzeniach znajdują się liczne brodawki mieszczące bakterie Rhizobium, wiążące azot z powietrzem
- zdolność odrastania roślin związana jest z występowaniem u nich szyjki korzeniowej ? jest to dolna część łodygi, zwykle zagłębiona pod powierzchnią gleby, z której oprócz pędów wyrastają nowe korzenie i jest ona także magazynem składników zapasowych ? białek, cukrów, decydujących o wytrzymałości tych roślin na niską temperaturę.
1 1 1