Potrzebuję takiej recenzji po angielsku:


Nina i Dot to dwie nastolatki, które, tak się złożyło, muszą zamieszkać pod jednym dachem. Dot jest głuchoniema, niedawno w wypadku zginął jej ojciec, dlatego przygarnięta została przez wujostwo. Nina jest córką nowych opiekunów Dot, a zarazem jedną z najpopularniejszych dziewcząt w szkole. Jest ładna, przewodniczy drużynie cheerleaderek, faceci oglądają się za nią na korytarzu. Dot jest postacią z drugiego bieguna - również jest bardzo ładna, ale rówieśnicy odtrącają ją z powodu jej kalectwa. Obie dziewczyny za sobą nie przepadają, czego Nina nie kryje, ale w miarę się akceptują. Niedługo po przybyciu do nowego domu Dot odkrywa jego mroczny sekret - ojciec wykorzystuje Ninę seksualnie, a dziewczyna za jego plecami odgraża się, że go zabije. Po czyjej stronie opowie się w takiej sytuacji Dot?

3

Odpowiedzi

2010-03-10T19:22:32+01:00
Nina and Dot are two teenagers, who, as it happened, they must live under one roof. Dot is a deaf-mute, was killed recently in an accident, her father, why was the przygarnięta aunts. Nina is the daughter of the new Dot carers, and also one of the most popular girls in school. It is nice, chaired by team cheerleaders, guys watch for her in the hallway. Dot is a figure from the other pole - also is very nice, but odtrącają her peers because of her disability. The two girls behind they do not like what Nina does not hide, but as to accept it. Shortly after the arrival of a new house Dot discovers his dark secret - Nina's father used sexually, and the girl behind him threatens that will kill him. On whose side will tell you in this situation Dot?
2010-03-10T19:22:35+01:00
Nina and Dot are two teenagers, who, as it happened, they must live under one roof. Dot is a deaf-mute, was killed recently in an accident, her father, why was the przygarnięta aunts. Nina is the daughter of the new Dot carers, and also one of the most popular girls in school. It is nice, chaired by team cheerleaders, guys watch for her in the hallway. Dot is a figure from the other pole - also is very nice, but odtrącają her peers because of her disability. The two girls behind they do not like what Nina does not hide, but as to accept it. Shortly after the arrival of a new house Dot discovers his dark secret - use of Nina's father sexually abused a girl behind his back, threatens that will kill him. On whose side will tell you in this situation Dot?
2010-03-10T19:25:52+01:00
Nina and Dot are two teenagers, who, as it happened, they must live under one roof. Dot is a deaf-mute, was killed recently in an accident, her father, why was the take care aunts. Nina is the daughter of the new Dot carers, and also one of the most popular girls in school. It is nice, chaired by team cheerleaders, guys watch for her in the hallway. Dot is a figure from the other pole - also is very nice, but do not accpet her peers because of her disability. The two girls behind they do not like what Nina does not hide, but as to accept it. Shortly after the arrival of a new house Dot discovers his dark secret - Nina's father used sexually, and the girl behind him threatens that will kill him. On whose side will tell you in this situation Dot?