Zad1.Podane wartości prędkości wyraź m/s

a) v=108km/h b) v=18km/h

Zad2.Oblicz z jaką szybkością porusza się ciało,które jadąc ruchem jednostajnym prostoliniowym w ciągu pół minuty przebyło grogę 9km. Wynik wyraź w m/s.

Zad3.Oblicz z jaką względną szybkością poruszają się dwa samochody jadące po prostej drodze:
a)w tym samym kierunku b) w przeciwne strony

Szybkości pojazdów wynoszą odpowiednio 120hm/h oraz 70hm/h.

Zad 5.Ciało poruszające się ruchem jednostajnie przyśpieszonym prostoliniowym bez szybkości początkowej w ciągu 3 sekund ruchu przebyło drogę 900m. Oblicz przyśpieszenie ciała.

Zad6. Pod działaniem siły wypadkowej F=40 N ciało porusza się wykonując pracę 8000J.Oblicz łączną wartość sił oporów ruchu.

Zad8.Oblicz mos urządzenia,które w ciągu 2mintut wykonuje pracę 180000J.Wynik wyraź w kilowatach.

Zad.9. Stosując zasadę zachowania energii mechanicznej oblicz jaką szybkość osiągnie ciało podczas upadku na ziemię z wysokości h=45m.

Zad.10. Stosując zasadę zachowania energii mechanicznej oblicz na jaką wysokość wzniesie się ciało rzucone pionowo do góry z szybkością 20 m/s.

???

Pomóżcie ;]

1

Odpowiedzi

2009-10-24T20:38:17+02:00
Zad 1.
a) 30 m/s
b) 5 m/s

Zad.2
Dane:
t = 30s
s = 9km = 9000m
Szukane: V=?
Rozwiązanie:
V=s/t
V=30[s]/9000[m] = 0,003[m/s] (w przybliżeniu)

Zad.5
Dane:
t = 3s
s = 900m
Szukane: a=?
Rozwiązanie:
a=V/t
V=s/t

V=900m/3s=300m/s
a=300[m/s]/3[s]=100[m/s^2]

Zad.8
Dane:
t = 2 min = 120s
W = 180000J
Szukane: P=?
P=W/t
P=180000[J]/120[s] = 1500 [W] = 1,5[kW]