Hej potrzebuje pomocy w tych zadaniach :)

Rozwiąż układ równań metodą podstawiania i sprawdź poprawność rozwiązania :
3x+2y=19
5x-y=10


0,4x+y=6
x+0,75y=8

Rozwiąż układy równań metodą przeciwnych współczynników
x-y= -2
2x-y=1

5x+4y=4
7x+5y=6


Proszę o pomoc daje najj

1

Odpowiedzi

2010-03-10T22:00:34+01:00
Rozwiąż układ równań metodą podstawiania i sprawdź poprawność rozwiązania :

3x+2y=19
5x-y=10

3x+2y=19
-y=10-5x

3x+2y=19
y=-10+5x

3x+2(-10+5x)=19
3x-20+10x=19
13x=39
x=3

y=-10+5*3
y=-10+15
y=5

spr:

3x+2y=19
3*3+2*5=19
9+10=19
19=19

5x-y=10
5*3-5=10
15-5=10
10=10


0,4x+y=6
x+0,75y=8

y=6-0,4x
x+0,75(6-0,4x)=8
x+4,5-0,3x=8
0,7x=3,5
x=5

y=6-0,4*5
y=6-2
y=4

spr:

0,4x+y=6
0,4*5+4=6
2+4=6
6=6

x+0,75y=8
5+0,75*4=8
5+3=8
8=8


Rozwiąż układy równań metodą przeciwnych współczynników
x-y= -2|*(-1)
2x-y=1

-x+y=2
2x-y=1
x=3

-3+y=2
y=5

spr:
x-y= -2
3-5=-2
-2=-2

2x-y=1
2*3-5=1
6-5=1
1=15x+4y=4|*(-5)
7x+5y=6|*4

-25x-20y=-20
28x+20y=24
3x=4
x=1⅓

5*1⅓+4y=4
4y=4-6⅔
4y=-2⅔
y=-⅔

spr:
5x+4y=4
5*1⅓+4*(-⅔)=4
6⅔-2⅔=4
4=4

7x+5y=6
7*1⅓+5*(-⅔)=6
9⅓-3⅓=6
6=6

1 5 1