Na półce stoją dwa ostrosłupy o jednakowych ,kwadratowych podstawach.Obwód każdej podstawy jest równy 36cm.Wysokość jednego z ostrosłupów jest 3 razy większa od wysokości drugiego ostrosłupa, a suma objętość obu brył jest równa 540cm sześciennych.oblicz wysokość każdego ostrosłupa.

1

Odpowiedzi

2010-03-10T21:53:52+01:00
O=36
a=9
Pp=81
V1=(81*h)/3
V2=(81*3h)/3
V1+V2=540
(81*h)/3+(81*3h)/3=540 |*3
81*h+81*3h=1620
81*(h+3h)=1620 |/81
4h=20 |/4
h=5
V1=(81*5)/3=135
V2=(81*3*5)/3=405

135+305=540