Wyobraź sobie, że jesteś doradcą króla Jana III Sobieskiego, który pomaga mu podjąć decyzje, przedstawiając argumenty "za" i "przeciw" odsieczy wiedeńskiej.

"za"
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
"przeciw"
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Jaką decyzje, według Ciebie, powinien podjąć król?
.........................................................................................................................................................

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-24T10:38:15+02:00
Argumenty za:
- naciski szlachty i magnaterii na walkę z Turcją i odzyskanie Podola
- szansa na odzyskanie Podola i zdobycie Mołdawii
- ostateczne pokonanie agresywnego państwa tureckiego, przy pomocy koalicji państw chrześcijańskich

Argumenty przeciw:
- wielkie koszty finansowe na wyprawę zagraniczną
- możliwość śmierci wielu żołnierzy w walce o obcą sprawę
- załamanie polityki profrancuskiej i zaprzepaszczenie szans na odzyskanie Prus Królewskich
- zaangażowanie w wojnę na południu wiązało się z ustępstwami wobec Rosji na wschodzie.

Uważam, że wyprawa Wiedeńska nie jest słuszną decyzją. Po pierwsze nie pozwala na realizację polityki północnej i odzyskania Prus Królewskich, a więc osłabienia jednego z najgroźniejszych wrogów Polski - Brandenburgii.
Po drugie naraża na wielkie straty finansowe i ludzkie za sprawę sąsiada, bez gwarancji jakichkolwiek korzyści z jego strony.
Po trzecie naciski szlachty i magnaterii na odzyskanie Podola.