Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-11T11:38:41+01:00

6x-3y=2
2x-y=5

6x-3y=2
-y=5-2x

6x-3y=2
y=-5+2x

6x-3(-5+2x)=2
y=-5+2x

6x+15-6x=2
y=-5+2x
6x-6x=2-15
y=-5+2x
0=-13
równanie sprzeczne

2x+y=4
2y+x=1

y=4-2x
2(4-2x)+x=1

y=4-2x
8-4x+x=1

y=4-2x
-3x=-7

y=4-2x
x=7/3

y=4-2*7/3
y=4-14/3
y=4-2i2/3

y=1/3
x=2i1/3


Czy trójkąt ABC jest prostokątny?
A(1,1) B(4,2) C(0,5)
IABI=√(2-1)²+(4-1)²=√1+9=√10
IBCI=√(5-2)²+(0-4)²=√9+16=√25=5
IACI=√(5-1)²+(0-1)²=√16+1=√17

(√10)²+(√17)²=5²
10+17=25
27≠25
Odp.To nie jest trójkąt prostokątny.