Trzy zadania do rozwiązania:
Zad.1
Oblicz długość promienia okręgu, w którym kąt środkowy o mierze 30o(stopnie) jest oparty na łuku o długości 3(pi)

Zad.2
Ile solanki dwuprocentowej i ile solanki pięcioprocentowej należy zmieszać, aby otrzymac 12kg solanki trzyprocentowej?

Zad.3
Znajdź wszystkie liczby naturalne dwucyfrowe, które wzrosną 9 razy, gdy wstawimy 0 pomiędzy cyfrę dziesiątek i jedności.

To wszystko, czekam na odpowiedzi

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-10T19:37:08+01:00
1)2*Pi*r= 3*3,14cm
2*Pi*r= 9,42cm
2*3,14*r= 9,42 cm
6,28*r=9,42 cm /:6,28
r=1,5 cm


2) 0,02x+0,05y=0,03(x+y)
x+y=12

0,02x+0,05y=0,03x+0,03y
0,02y=0,01x
2y=x

y+2y=12
3y=12
y=4
x=8

3) 45
405 : 45 = 9

LICZĘ NA NAJLEPSZY
2010-03-10T19:40:15+01:00
1. 30°-1/12 okręgu
1/12 * 2πr = 3π
1/6πr=3π
r=18

2. x+y=12
0,02x+0,05y=0,03*12

x=12-y
0,24-0,02y+0,05y=0,36

0,03y=0,12
y=4 kg - pięcioprocentowej
x=8 kg - dwuprocentowej

3. 9(10a+b)=100a+b
90a+9b=100a+b
10a=8b
a=0,8b
a i b są liczbami naturalnymi mniejszymi od 10, zatem żeby obie były całkowite a=4, a b=5.
czyli może to być tylko liczba 45.
2 4 2