Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-10T19:47:47+01:00
GRZYBY :
Spełniają wiele funkcji zarówno w przyrodzie , jak i w życiu człowieka . Niektóre grzyby są symbiotyczne , co oznacza , ze wchodzą w obopólnienie korzystne relacje z roślinami nasiennymi , glonami , zwierzętami. Grzyby saprotroficzne rozkładają martwą materię organiczną , oczyszczając środowisko z wydalin , odchodzów , martwych cał . Niektóre grzyby są pasożytami roślin , np. huba , buławina czerwona , a inne pasożytami ziwerząt . Grzyby pasożytnicze regulują liczebność swoich żywicieli , pozalając na przeżycie najodporniejszych . Drożdże , które przeprowadzają fermentację ( - to powinnaś / enieś umieścić na swojej liście } . alkoholową , od wieków są wykorzystywane w gospodarstwach domowych do spulchniania wypieków oraz do wytwarzania napojów alkoholowych. Dzięki grzybom powstają smaczne sery pleśniowe.. W przemysle farmaceutycznym grzyby służą do wytwarzania antybiotyków i innych leków . Grzyby jadalne są pożądanym dodatkiem do potraw .
czyli Tak :
rola grzybów w naczym życiu i ich znaczenie
złe :
wywołują pleśnienia warzyw , owoców , powodują grzybicę stów i chorób skóry , wywyołują pleśnienia ścian , wywołują pleśnienia produktów spożywczych .
dobre :
wykorzystanie w piekarnictwie , wykorzystanie przy produkcji piwa ,. wykorzystanie przy produkcji leków , wykorzystanie przy produkcji serów , rozkład martwej materii . organicznej .

PROTISY :
stanowią pokarm dla bardzo wielu zwierząt np. wodnych stawonogów , czy ryb , Jednokormórkowe prostisy wchodzą w skład planktonu - zawiesiny drobnych organizmów unoszących się w wodzie pod powierzchnią . Cudzożywne protisy wraz z bakteriami i grzybami rozkładają szczątki roślinne i zwierzęce , są saprotrofami . Niektóre wywołują u ludzi groźne choroby np. rzęsistkowicę {. droga płciowa } . Protisy roślinopodobne podczas fotosyntezy wydzielają tlen , są one największym producentem tlenu na Ziemi . Osadzanie się przez miliony lat drobnych pancerzyków protisów przyczyniło się do powstania niektórych skał osadowych na dnie ocenaów .

mam nadzieję , ze pomogłam . XDD