Odpowiedzi

2010-03-11T11:24:45+01:00
∛3⅜+(-3)² * x - (1-2¼)²=13 7/16
³√²⁷/₈+9x-(1-⁹₄)²=13⁷₁₆
3/2+9x-1-81/16=13i7/16
9x=13i7/16-3/2+1+5i1/16
9x=19i8/16-1i8/16
9x=18
x=2
Odp. Szukany x wynosi 2