Zadanie z matmy procenty :
Oblicz :
a)80% z 200zł
b)24% z 150zł
c)15% z 800zł

Oszacuj z dokładnością do jedności:
a)33% z 18cm
b)33% z 90kg
c)66% z 24m sześciennych "3"

Pomóżcie mi PLIS ;))
to jesr Obliczanie procentu danej liczby ...

3

Odpowiedzi

2009-10-23T19:30:49+02:00
80%z200zł=160zł
24%z150zł=36zł
15% z 800zł=120zł

Oszacuj z dokładnością do jedności:
33% z 18cm=5,94≈6cm
33% z 90kg=29,70≈30kg
66% z 24m sześciennych "3"=15,84≈16m³
Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-23T19:34:22+02:00
Zadanie z matmy procenty:
Oblicz :
a)80% z 200zł
0,8*200=160zl
b)24% z 150zł
0,24*150=36zl
c)15% z 800zł
0,15*800=120zl

Oszacuj z dokładnością do jedności:
a)33% z 18cm
0,33*18≈6cm
b)33% z 90kg
0,33*90≈30kg
c)66% z 24m sześciennych "3"
0,66*24≈16 m³
2009-10-23T19:52:49+02:00
A) 80% z 200
10% z 200=20
20*8=160zł
b)24% z 150
10%=15
1%= 1,5
15*2+1,5*4=36zł
c)15% z 800
10%=80
5%=40
80+40=120zł
a)33% z 18cm
10%=1,8
1%=0,18
3*1,8 + 3*0,18=5,94 cm =6
b) 33% z 19
10% = 1,9
1%0,19
3*1,9+3*0,19=18,81=19
c)66% z 24 m
10% =2,4=
1% = 0,24
6*2,4+6*0,24= 15,84=16

Proszę:))
1 1 1