1.Doprowadz do najprostszej postaci.
a) 3(a+2b-3c)+7(2a-4b+5c)-5(-3a-4b-5c)
b) -4(-2x+6y+5z)-8(9x+8y-7z)+5(3x-6y+9z)
c) dwie trzecie(3a+6b-12c)+ trzy piąte(10a-15b+20c)-0,5(16a+24b-36c)
2.Prostokąt ma wymiary a cm i 10 cm.
a)Opisz wyrażeniem algebraicznym pole tego prostokąta.
b)Długość boku a w tym prostokącie zwiększono o 4 cm.Opisz wyrażeniem algebraicznym pole prostokąta o powiększonym boku.Oblicz,o ile zwiększyło się pole prostokąta.Matematyka 2001 klasa 1 gimaznjum

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-10T20:04:22+01:00
1.
a) 3a+6b-9c+14a-28b+35c+15a+20b+25c=22a-2b+51c
b) 8x-24y-20z-72x-64y+56z+15x-30y+45z=-49x-118y+81z
c) 2a+12b-24c+6a-45b+60c-8a-12b+18c=-45b+54c

2.
a) a cm b) 4a
10cm 4a*10=40a
P=a*b 40a-10a=30a
a*10=10a
pole zwiekszylo sie o 30a cm