Uzupełnij tekst.
W dniu 1 września 1939 r. Polska została zaatakowana przez...........,
którzy zajęli........................... część naszego państwa. 17 września 1939 r.
do agresji przeciwko Polsce przyłączył się.............................
Jego wojska zajęły.............................. ziemie Rzeczypospolitej.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-10T19:49:45+01:00
1) wojska niemieckie
2) zachodnią część Polski
3) wojska rosyjskie
4) wschodnią część Polski
3 5 3