Odpowiedzi

2010-03-11T11:11:18+01:00
Złoża soli kamiennej występują na Podkarpaciu
mogą mieć wpływ jak równiez:
złe ukształtowanie terenu
zły klimat
zły dostęp do transportu międzynarodowego jak również lotniczego
kryzys gospodarczy co wiąże się z grupowymi zwolnieniami ludzi