Odpowiedzi

2010-03-10T19:51:35+01:00
W Polsce organami egzekutywy są Prezydent i Rząd, jako organy konstytucyjne. Jednak do władzy wykonawczej zalicza się również Premiera oraz organy administracji rządowej.

Organem władzy wykonawczej jest także Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji; umocowana w Konstytucji RP ma prawo wydawania rozporządzeń.

Ordynacja wyborcza do Sejmu RP i do Senatu RP ustanawia Państwową Komisję Wyborczą jako sui generis organ władzy wykonawczej. PKW, jako organ pozakonstytucyjny, nie ma prawa do wydawania rozporządzeń, jej wytyczne są wiążące tylko dla organów wyborczych niższego szczebla.


Mam nadzieję że pomogłam jak coś jest nie tak lubi nier rozumiesz nie spamuj napisz do mnie, proszę! proszę o naj :)
1 5 1