Uzupełnij zdania:
a) Atomy zbudowane są z następujących cząstek podstawowych:......(1)....... , .......(2)........ i .......(3)........

b) Elektrony krążą po ......(4)........ wokół ........(5)........ W skład jądra atomowego wchodzą ..........(6)........... i ......(7)..........

c) Masy protonu i neutronu są w przybliżeniu równe......(8).......

d) Masa elektronu jest około .......(9)...... od masy protonu. Ładunek elektronu wynosi......(10)..............

e) Proton ma elementarny ładunek ......(11)..... , a neutron ......(12)....

f) Atom jest elektrycznie objęty, co oznacza , że ...........(13).........

g) Prawie cała masa atomu skupiona jest w .........(14),..........

2

Odpowiedzi

2010-03-10T19:52:11+01:00
A) Atomy zbudowane są z następujących cząstek podstawowych:....PROTONOW..(1)....... , ..NEUTRONOW.....(2)........ i ...ELEKTRONOW....(3)........

b) Elektrony krążą po ...POWŁOKACH...(4)........ wokół ....JADRA....(5)........ W skład jądra atomowego wchodzą ...PROTONY.......(6)........... i .....NEUTRONY.(7)..........

c) Masy protonu i neutronu są w przybliżeniu równe....1U..(8).......

d) Masa elektronu jest około ..1840 RAZA MNIEJSZA.....(9)...... od masy protonu. Ładunek elektronu wynosi..UJEMNY....(10)..............

e) Proton ma elementarny ładunek ..DODATNI....(11)..... , a neutron .....OBOJETNY.(12)....

f) Atom jest elektrycznie objęty, co oznacza , że ....NIE MA LADUNKU.......(13).........

g) Prawie cała masa atomu skupiona jest w .....JADRZE....(14),..........
12 4 12
  • Użytkownik Zadane
2010-03-10T20:00:08+01:00
Uzupełnij zdania:
a) Atomy zbudowane są z następujących cząstek podstawowych: protonów, neutronów i elektronów.

b) Elektrony krążą po powłokach elektronowych wokół jądra atomu. W skład jądra atomowego wchodzą protony i neutrony.

c) Masy protonu i neutronu są w przybliżeniu równe 1 u .

d) Masa elektronu jest około 1840 razy mniejsza od masy protonu. Ładunek elektronu wynosi -1.

e) Proton ma elementarny ładunek +1 , a neutron jest obojętny elektrycznie (ma ładunek równy 0) .

f) Atom jest elektrycznie objęty, co oznacza , że liczba protonów jest równa liczbie elektronów .

g) Prawie cała masa atomu skupiona jest w jądrze atomowym.
4 4 4