Odpowiedzi

2010-03-10T19:57:33+01:00
W 476 r.n.e. jeden z barbarzyńskich przywódców , ODOAKER , pozbawił tronu ostatniego z zachodnirzymskich cesarzy Romulusa Augustulusa , Datę ę uważa się za rok upadku cesarstwa zachodniorzymskiego i koniec strozytności .
Moim zdaniem drugą osobą , która doprowadziła do upadku cesarstwa rzymskiego był Teodozjusz wielki w 395 r.n.e. , dokonał podziału , Cesarstwa Rzymskiego , co znacznie osłabiło Italię ,
W wyniku narastających konfliktów coraz wyrażniej uwidaczniały się różnice miedzy dwiema częściami imperium : zachodnią - łacińską i wschodnią - grecką . W I w.n.e. walki między kandydatami do objęcia rządów osłabiły również państwo , . Najbardziej przyczynił się do upadku cesarstwa ród Hunów , byli to barbarzyńcy ,
2010-03-10T19:57:49+01:00
Pytanie nie do końca powinno brzmieć nie kto,lecz co?

Otóż do upadku cesarstwa w dużej mierze przyczynił się fakt że Rzym był tak duży i obfitujący w dobrobyt że nikomu rzecz biorąc nie chciało się walczyć,pilnować i strzec prawa.
Każdy miał dobrze i był rozleniwiony przez co nie było nadto wojska.
A w tym czasie bardzo aktywne stały się plemiona barbarzyńskie(germanie,Wandalowie,Wizygoci,Ostrogoci itp).
Nikt nie przejmował się tym że oni gdzieś tam byli.
A gdy plemiona zaczęły atakować Rzym,nie było praktycznie nikogo kto mógłby go bronić więc Rzym szybko podupadał,aż w końcu w 476 roku n.e. całkowicie został zniszczony(zachodnia część).Ta data również jest datą umowną zakończenia epoki starożytności.
Wschodnia część Rzymu(Bizancjum) upadła w 1453 roku.
4 4 4