Z góry dziękuje za rozwiązanie i prosze o jak najszybszą odpowiedź!

1. Oblicz objętośc graniastosłupa prawidłowego czworokątnego, jeśli krawędź podstawy jest równa 5cm, a wysokośc bryły wynosi 9cm.

2. Powierzchnia wody w zbiorniku ma kształt prostokąta o bokach 15m i 8,2m. Głebokośc zbiornika jest równa 1,6m. Jaka jest objętoźc wody w tym zbiorniku?

3. Oblicz objętosc graniastosłupa, którego podstawa jest trójkątem prostokątnym o przyprostokątnych 5 cm i 4 cm, jeżeli wysokośc graniastosłupa jest równa 8,5 cm.


Proszę o jak najszybsze rozwiązania !

3

Odpowiedzi

2010-03-10T20:00:16+01:00
1. a = 5cm
wysokość = 9cm
Pp = 5 razy 5 = 25 cm2
V = 25 cm2 razy 9 = 225 cm3

2. a = 15 m
b = 8,2 m
wysokość = 1,6 m
Pp = 15 razy 8,2 = 123 m2
V = 123 m2 razy 1,6 m = 76,875 m3

3. a = 5 cm
h = 4 cm
wysokość = 8,5 cm
Pp = 5 razy 4 podzielić na 2 = 10 cm2
V = 10 cm2 razy 8,5 cm = 85 cm3

Pp = pole podstawy
a = 1 bok
b = 2 bok
h = wysokość płaszczyzny
wysokość = wysokość bryły
V = objętość
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-10T20:06:48+01:00
1.
V=Pp*h
Pp=5²=25 cm²
V= 25*9=225 cm³
Odp. Objętość tego graniastosłupa wynosi 225 cm³.

2.
V=abc
V= 1,6*8,2*15=196,8 m³
Odp. Objętość wody w zbiorniku wynosi 196,8 m³.

3.
V=Pp*h
Pp= 5*4/2 =10
V=10*8,5=85 cm³
Odp. Objętość tego graniastosłupa wynosi 85 cm³.

Mam nadzieję, że pomogłam :)
pozdrawiam
2010-03-10T20:51:32+01:00
1.
pole podstawy: Pp=5cm*5cm=25cm²
objętość: V=25cm²*9cm=225cm³
2.
pole prostokąta: 15m*8,2m=123m²
objętość wody: 123m²*1,6m=196,8m³
3.
pole trójkąta: ½*5cm*4cm=10cm²
objętość graniastosłupa: 10cm²*8,5cm=85cm³