Przetłumaczenie na język angielski:Gdów jest bardzo ładny i ja w nim mieszkam. Na samym środku rynku znajduje się kościół do którego często chodzę. W Gdowie jest bardzo dużo sklepów z ubraniami,butami i sklepy spożywcze.Na ulicy Myślenickiej znajduje się szkoła imienia Świętego Jana Kantego do której chodzę w każdy tydzień,a na ulicy Młyńskiej szkoła gimnazjum Świętego Brata Alberta.Pod mostem znajduje się raba i wzgórza. Mamy ta grze bardzo ale to bardzo dużo lasów i łąk.

3

Odpowiedzi

2010-03-10T19:53:32+01:00
Gdów is very nice and I live in it. In the middle market is the church to which I go often. In Gdow is a lot of shops selling clothes, shoes and shopping street spożywcze.Na myślenicki school is named St. John Cantius to which I go every week, and the Mill Street School gymnasium of the Holy Brother Alberta.Pod bridge is raba and hills. We have this game very much but it is very forests and meadows.
2010-03-10T19:53:58+01:00
Gdów is very nice and I live in it. In the middle market is the church to which I go often. In Gdow is a lot of shops selling clothes, shoes and groceries. Myślenicki the street is a school named St. John Cantius to which I go every week, and the Mill Street School gymnasium of the Holy Brother Alberta.Pod bridge is raba and hills. We have this game very much but it is very forests and meadows.

pomogłam.? :)
  • Użytkownik Zadane
2010-03-10T19:54:26+01:00
Gdów he is very pretty and I live in it. A church to which I often walk is on very centre of the market. There are many shops of clothes in Gdowie very much, with shoes and groceries. in the street for Myślenicka a Kantego Saint Jan school to which I walk in every week, is and in the street Mill school of the secondary school of the Saint Alberta.Pod Brother with bridge a slave and hills are being found. We have the one for game very but these are very much many forests and of meadows.

proszę ;p