Zanieczyszczenia wód.
Wpisz odpowiednie metody oczyszczania wód.

Oczyszczanie..........polega na zatrzymaniu zanieczyszczeń przy użyciu krat i sit.

Oczyszczanie ............polega na wykorzystywaniu związków chemicznych do utlenienia i zobojętnienia ścieków.

Oczyszczanie .........polega na wykorzystywaniu bakteriii,pierwotniaków i grzybów do rozkładu substancji organicznych .

Daje Naj.!;*

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-10T19:54:33+01:00
Oczyszczanie.....MECHANICZNE.....polega na zatrzymaniu zanieczyszczeń przy użyciu krat i sit.

Oczyszczanie .....CHEMICZNE.......polega na wykorzystywaniu związków chemicznych do utlenienia i zobojętnienia ścieków.

Oczyszczanie ......BIOLOGICZNE...polega na wykorzystywaniu bakteriii,pierwotniaków i grzybów do rozkładu substancji organicznych .
6 5 6
2010-03-10T19:54:41+01:00
1. mechaniczne
2.chemiczne
3.biologiczne
4 4 4
2010-03-10T19:55:24+01:00
1. mechaniczne
2.chemiczne
3. biologiczne
4 4 4